บางครั้งมันก็ง่ายเหลือเกินที่จะยอมแพ้เมื่อคุณรู้สึกหมดหวัง แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีนั้น คุณจะเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ได้ คนเราแต่ละคนมีสไตล์การเรียนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ลองลงแรงค้นหาอีกสักหน่อยคุณจะพบสไตล์การเรียนที่เหมาะกับคุณ : If at first you don’t succeed, try, try again.

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศาสนา ( Talking about Religion )


Amnat : Hi, Pete. I’m a Buddhist. What about you ?
( ไฮ พีท อาม อะ บุ้ดดิสท์ ว้อท อะเบ่า ยู )
สวัสดีพีท ผมเป็นชาวพุทธ คุณล่ะครับ

Pete : Hi, I’m a Christian. In fact, I’m interested in studying about
( ไฮ อาม อะ คริสท์เทียน อิน แฟ้ค อาม อินเตอร์เรสเตด อิน สต้าดดี่อิง อเบ้า )
Other religion, too.
( อัทเธอร์ รีลิเจี่ยน ทู )
สวัสดีครับ ผมเป็นชาวคริสตเตียน จริงๆแล้วผมชอบศึกษาเกี่ยวกับศาสนาอื่นเหมือนกัน

What are the precepts of your religion ?
( ว้อท อาร์ เธอะ พรีเซ็พส เอิฟ ยัว รีลิเจี่ยน )
ศิล/คำสอน ในศาสนาคุณมีอะไรบ้างครับ

Amnat : For us, laymen, we keep five, usually.
( ฟอร์ อัส เลย์เมน วี คีพ ไฟว์ ยูชชัวล์ลี่ )

They are _ _ one, Not kill or destroy life.
( เธย์ อาร์ _ _ วัน น้อท คิลล์ ออ ดีสทรอย ไลฟ์ )

Two, not steal. Three, not commit adultery.
( ทู น้อท สตีล ทรี น้อท คอมมิท อดัลเทอรี่ )

Four not telling lie or decieve and the last,
( โฟร์ น้อท เทลลิ่ง ลาย ออร์ ดิซีพว์ แอนด์ เธอะ ลาสท์)

Not take intozicants.
( น้อท เทค อินท๊อกสิคเค่นท์ )

*สำหรับเรา ฆราวาสหรือคนธรรมดา ถือศิลห้า ดังนี้ คือ ข้อหนึ่งไม่ฆ่าหรือทำร้ายสิ่งมีชีวิต ข้อสองไม่ลักขโมย ข้อสามไม่ประพฤติผิดในกาม ข้อสี่ไม่พูดปด และข้อห้าไม่เสพสิ่งมึนเมา 

Pete : Thanks for your explanation. See you next time. Bye.
( แธ้งคส์ ฟอร์ ยัว เอ๊คส์พละเน้ชั่น ซี ยู เนคสท์ ไทมม์ บาย )
ขอบคุณที่ช่วยอธิบาย แล้วเจอกันคราวหน้านะครับ สวัสดี 


Amnat : Bye.
( บาย )
สวัสดีครับ 

Cr.talking-eng

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น