บางครั้งมันก็ง่ายเหลือเกินที่จะยอมแพ้เมื่อคุณรู้สึกหมดหวัง แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีนั้น คุณจะเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ได้ คนเราแต่ละคนมีสไตล์การเรียนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ลองลงแรงค้นหาอีกสักหน่อยคุณจะพบสไตล์การเรียนที่เหมาะกับคุณ : If at first you don’t succeed, try, try again.

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Conversation การไม่เห็นด้วย (Disagreements)A : I think we should negotiate with AJ Company.
ไอ ธิงค์ วี ชูด นิโกชิเอท วิธ เอเจ คัมพะนี.
ผมคิดว่าเราควรเจรจาต่อรองกับบริษัทเอเจ

B : I am sorry. I disagree with you. We may be disadvantaged as they own more market share.
ไอ แอม ซอรี. ไอ ดิสอะกรี วิธ ยู. วี เม บี ดิซแอดเวนเทจด์ แอซ เด โอน มอร์ มาร์เคท แชร์.
ขอโทษนะคะ ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณ พวกเราอาจเสียเปรียบได้ เพราะพวกเขามีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า

A : But we have different target groups. Theirs target group is adults, ours is teenagers.
บัท วี แฮฟว ดิฟเฟอะเรนท์ ทาร์เกท กรุฟซ์ แดร์ ทาร์เกท กรุพ อิซ อดัลท์ซ, เอาเออะซ์ อิซ ทีนเอเจอะซ์.
แต่เรามีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับ กลุ่มเป้าหมายของเขาคือผู้ใหญ่ แต่ของเราคือวัยรุ่น

B : I am afraid I can't agree with you because AJ Company is going to launch a new product for teenagers. I don't mean to argue with you, but I think you should think this over again.
ไอ แอม อะเฟรด ไอ แคนด์ อะกรี วิธ ยู บิคอซ เอเจ คัมพะนี อิซ โกอิง ทู ลันซ์ อะ นิว โพรดัคท์ ฟอร์ ทีนเอเจอะซ์. ไอ โดนท์ มีน ทู อาร์กิว วิธ ยู, บัท ไอ ธิงค์ ยู ชูด ธิงค์ ดิส โอเวอะ อะเกน.
ฉันเกรงว่าคงไม่สามารถเห็นด้วยกับคุณได้ เพราะบริษัทเอเจกำลังจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับวัยรุ่น ฉันไม่อยากจะโต้แย้งกับคุณ แต่ฉันคิดว่าคุณน่าจะคิดเรื่องนี้อีกสักรอบนะคะ


------------------------------
คำศัพท์ที่น่าสนใจ

help (v.)                        เฮลพ์                             ช่วยเหลือ
suffer from (v.)              ซัฟเฟอร์ ฟรอม                ทุกข์ทรมานจาก
effect (n.)                      เอฟเฟคท์                       ผลกระทบ
flood (n.)                       ฟลัด                              น้ำท่วม
agree (v.)                      อะกรี                             เห็นด้วย, ยอมรับ
propose (v.)                  โพรโพส                         เสนอ
campaign (n.)                แคมเพน                         การรณรงค์
flood victim (n.)             ฟลัด วิคทิม                     ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
in order that (conj.)        อิน ออร์เดอะ แดท            เพื่อที่ว่า
donate (v.)                    โดเนท                           บริจาค
through (prep.)              ธรู                                 ผ่านทาง, โดยทาง, ด้วยวิธีการ
reason (n.)                    รีซัน                              เหตุผล
disagree (v.)                  ดิสอะกรี                         ไม่เห็นด้วย

Cr.talking-eng

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น