บางครั้งมันก็ง่ายเหลือเกินที่จะยอมแพ้เมื่อคุณรู้สึกหมดหวัง แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีนั้น คุณจะเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ได้ คนเราแต่ละคนมีสไตล์การเรียนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ลองลงแรงค้นหาอีกสักหน่อยคุณจะพบสไตล์การเรียนที่เหมาะกับคุณ : If at first you don’t succeed, try, try again.

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Conversation การเห็นด้วย (Agreements)
A : I think we have to help the people who are suffered from the effects of the flood. Do you agree with me?
ไอ ฮิงค์ วี แฮฟว ทู เฮลพ์ เดอะ พีเพิล ฮู อา ซัฟเฟอร์ด ฟรอม ดิ เอฟเฟคท์ซ ออฟว เดอะ ฟลัด. ดู ยู อะกรี วิธ มี?
ผมคิดว่าพวกเราต้องช่วยผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะ คุณเห็นด้วยกับผมไหม

B : I agree with you. What should we do?
ไอ อะกรี วิธ ยู. วอท ชูด วี ดู?
ฉันเห็นด้วยกับคุณนะ เราควรทำอย่างไรล่ะคะ

A : I propose that we make a campaign to help the flood victims in order that those who are interested can donate money or things through us.
ไอ โพรโพส แดท วี เมค อะ แคมเพน ทู เฮลพ์ เดอะ ฟลัด วิคทิมซ์ อิน ออร์เดอะ แดท โดส ฮู อา อินเทอเรสทิด แคน โดเนท มันนี่ ออ ธิงซ์ ธรู อัซ.
ผมเสนอว่าเราควรทำการรณรงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อที่ว่าคนที่สนใจจะได้บริจาคเงินหรือบริจาคสิ่งของผ่านเราได้ครับ------------------------------
คำศัพท์ที่น่าสนใจ

help (v.)                        เฮลพ์                             ช่วยเหลือ
suffer from (v.)              ซัฟเฟอร์ ฟรอม                ทุกข์ทรมานจาก
effect (n.)                      เอฟเฟคท์                       ผลกระทบ
flood (n.)                       ฟลัด                              น้ำท่วม
agree (v.)                      อะกรี                             เห็นด้วย, ยอมรับ
propose (v.)                  โพรโพส                         เสนอ
campaign (n.)                แคมเพน                         การรณรงค์
flood victim (n.)             ฟลัด วิคทิม                     ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
in order that (conj.)        อิน ออร์เดอะ แดท            เพื่อที่ว่า
donate (v.)                    โดเนท                           บริจาค
through (prep.)              ธรู                                 ผ่านทาง, โดยทาง, ด้วยวิธีการ
reason (n.)                    รีซัน                              เหตุผล
disagree (v.)                  ดิสอะกรี                         ไม่เห็นด้วย


Cr.talking-eng

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น