บางครั้งมันก็ง่ายเหลือเกินที่จะยอมแพ้เมื่อคุณรู้สึกหมดหวัง แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีนั้น คุณจะเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ได้ คนเราแต่ละคนมีสไตล์การเรียนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ลองลงแรงค้นหาอีกสักหน่อยคุณจะพบสไตล์การเรียนที่เหมาะกับคุณ : If at first you don’t succeed, try, try again.

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การใช้ This - These / That - ThoseThis

That

These

Those

Is

Are

อ่านว่า    ดิส

อ่านว่า    แด็ท

อ่านว่า    ดีส

อ่านว่า    โด้ส

อ่านว่า    อิส

อ่านว่า    อาร์

แปลว่า   นี้  ใช้บอกสิ่งเดียวที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูด  
           
แปลว่า   นั้น  ใช้บอกสิ่งเดียวที่อยู่ไกลตัวผู้พูด

แปลว่า   เหล่านี้  ใช้บอกหลายสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูด

แปลว่า   เหล่านั้น  ใช้บอกหลายสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูด

แปลว่า   เป็น, อยู่, คือ ใช้กับประธานเอกพจน์ทั่วไป

แปลว่า   เป็น, อยู่, คือ  ใช้กับประธานพหูพจน์ทั่วไป


บอกเล่า

อยู่ใกล้                                                  อยู่ไกล
This is a book.                                       That is a book.
นี้คือหนังสือเล่มหนึ่ง                                  นั้นคือหนังสือเล่นหนึ่ง

These are books.                                   Those are books.
เหล่านี้คือหนังสือหลายเล่ม                         เหล่านั้นคือหนังสือหลายเล่ม

These are pens.                                     Those are pens.
เหล่านี้คือปากกา                                      เหล่านั้นคือปากกาหลายด้าม


ปฏิเสธ
This is not a book                                   That is not a book.
นี้ไม่ใช่หนังสือเล่มหนึ่ง                              นั้นไม่ใช่หนังสือเล่มหนึ่ง

These are not book.                               Those are not books.
เหล่านี้ไม่ใช่หนังสือ(หลายเล่ม)                   เหล่านั้นไม่ใช่หนังสือ(หลายเล่ม)


คำถาม
Is this a book?                                       Is that a book?
นี้คือหนังสือเล่มหนึ่งใช่ไหม?                       นั้นคือหนังสือเล่มหนึ่งไหม

Are these boos?                                     Are those books?
เหล่านี้คือหนังสือหลายเล่มใช่ไหม?              เหล่านั้นคือหนังสือหลายเล่มใช่ไหม?Cr. Good at English

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น