บางครั้งมันก็ง่ายเหลือเกินที่จะยอมแพ้เมื่อคุณรู้สึกหมดหวัง แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีนั้น คุณจะเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ได้ คนเราแต่ละคนมีสไตล์การเรียนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ลองลงแรงค้นหาอีกสักหน่อยคุณจะพบสไตล์การเรียนที่เหมาะกับคุณ : If at first you don’t succeed, try, try again.

Polyglot :: อัจฉริยะด้านภาษาที่มีชื่อเสียง

เราจะเรียกผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาตั้งแต่ 6 ภาษาต่างชาติขึ้นไปได้เทียบเท่าภาษาแม่ว่า Polyglot ซึ่งก็มีทั้งคนธรรมดาที่ตั้งใจจริง อัจฉริยะด้านภาษา หรือผู้ที่มีความผิดปกติในสมองที่ทำให้มีความสามารถในการเรียนรู้ภาษามากกว่าคนทั่วไปหลายเท่า บางคนที่รู้เป็นร้อยๆ ภาษาหรือว่าเรียนแต่ละภาษาในเวลาที่สั้นมากๆ ก็จะถูกเรียกว่า Hyperpolyglot ซึ่งในจำนวนภาษาทั้งหมดที่แต่ละคนรู้ก็จะแบ่งได้เป็นหลายขั้น เช่น ภาษาที่ใช้คล่องราวเจ้าของภาษา ภาษาที่สามารถพูดและเขียนได้คล่อง ภาษาที่อ่านเข้าใจ หรือภาษาที่เข้าใจทางไวยากรณ์ ส่วนภาษาถิ่นในแต่ละภาษาจะนับรวมในภาษานั้นค่ะ

................................................................................................................


จำนวนภาษาที่ใช้คล่อง: 36 ภาษา
ภาษาแม่: อังกฤษแบบอเมริกัน
อาชีพ: นักวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ   
ลักษณะการเรียนภาษาต่างประเทศ:
   1. เรียนในชั้นเรียน เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาละติน ภาษากรีก ภาษาสันสกฤต ภาษาฝรั่งเศสยุคกลาง  ภาษาโกธิค ภาษาเยอรมันโบราณ และภาษานอร์สโบราณ
   2. ได้จากการซึมซับจากสภาพแวดล้อม เช่น ภาษาสวีเดน ภาษาดัทช์ ภาษาอิตาเลียน ภาษาโปรตุเกส ภาษารัสเซีย ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ     
   3. เรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น ภาษาไอริช ภาษาเปอร์เซีย ภาษาฮินดี ภาษาตุรกี และภาษาสวาฮิลี
เทคนิคที่ใช้บ่อย:
      Shadowing การฟังและพูดกับเสียงบทสนทนาในเทปขณะเดิน
      Scriptorium การอ่านออกเสียงดังๆ ตามข้อความที่เขียนขณะถอดเทปภาษาต่างประเทศ


 จำนวนภาษาที่ใช้คล่อง: 23 ภาษา
 ภาษาแม่: อังกฤษแบบอเมริกัน
 อาชีพ: นักเรียนอายุ 17 ปี
 ลักษณะการเรียนภาษาต่างประเทศ:
          สอนตัวเองโดยการซื้อหนังสือสอนภาษามาศึกษาเอง และใช้แอพลิเคชั่นบัตรคำช่วยสอนภาษาต่างๆ ใน iPhone รวมถึงการชมภาพยนตร์หลายภาษาและหาเพื่อนต่างชาติคุยออนไลน์ (ใช้เวลาเรียนภาษาละไม่กี่สัปดาห์)
     ภาษาที่พูดได้:
          ภาษาอังกฤษ ภาษาฮาวเซอ (ใช้ในไนจีเรีย) ภาษารัสเซีย ภาษายิว ภาษาอาหรับ ภาษาฟาร์ซี (ใช้ในอิหร่าน อัฟกานิสถานและทาจิกิสถาน) ภาษาอิตาเลียน ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาอิซิกโฮซา (ใช้ในแอฟริกาใต้) ภาษาฮินดี ภาษาเปอร์เซีย ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาวอลอฟ (ใช้ในเซเนกัลและแกมเบีย) ภาษาเยอรมัน ภาษาฮิบรู ภาษาพาชโต (ใช้ในอัฟกานิสถานและปากีสถาน) ภาษาจีนกลาง ภาษาตุรกี ภาษาดัทช์ ภาษาสวาฮิลี ภาษาโอจิบเว (ใช้ในชนพื้นเมืองทวีปอเมริกาเหนือ) และภาษาโครเอเชีย (ภาษาต่อไปที่อยากเรียนคือภาษาซูดานหรือมาเลย์)


จำนวนภาษาที่ใช้คล่อง: 32 ภาษา
ภาษาแม่: กรีก
อาชีพ: ล่ามประจำคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)
ลักษณะการเรียนภาษาต่างประเทศ:
          มีทั้งเรียนในห้องเรียน และเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ส่วนใหญ่จะศึกษาด้วยตัวเอง

     เทคนิคที่ใช้บ่อย:
          การฝังตัวเองเข้าไปอยู่ในภาษานั้นๆ โดยทำตัวเสมือนเป็นเจ้าของภาษาเอง เช่น อ่านหนังสือ ดูทีวีรายการของชาตินั้นๆ ทำและทานอาหารของชาตินั้นด้วย รวมไปถึงหาโอกาสคุยกับเจ้าของภาษา
     ภาษาที่พูดได้:
          ภาษากรีก ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาเลียน ภาษารัสเซีย ภาษาตุรกี ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาลูเวีย ภาษาเดนมาร์ก ภาษาบาลี ภาษาดัทช์ ภาษาสลาโวนิกโบราณ ภาษาฟินแลนด์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฮังการี ภาษาไอริช ภาษาออสคาน ภาษาเปอร์เซียโบราณ ภาษาโกธิค ภาษาโปแลนด์ ภาษาโปรตุเกส  ภาษาอาร์เมเนียคลาสสิก ภาษาสเปน ภาษาสวีเดน ภาษาอเวสตัน ภาษาฮิตไทต์ ภาษาอิหร่านยุคกลาง ภาษาละติน ภาษาอุมเบรีย ภาษาอัมฮาริก (ใช้ในเอธิโอเปีย) และภาษาสันสกฤต


จำนวนภาษาที่ใช้คล่อง: 68 ภาษา แต่รู้อีก 120 ภาษา
     ภาษาแม่: เยอรมัน
     อาชีพ: นักจีนวิทยา
     ลักษณะการเรียนภาษาต่างประเทศ:
          เรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นหลัก เพราะมีความผิดปกติทางสมอง พฤติกรรมคล้ายเป็นออทิสติกแต่ทำให้มีความสามารถในการเรียนภาษาได้ไวกว่าคนธรรมดาหลายเท่าตัว
     เทคนิคที่ใช้บ่อย:
          เรียนภาษาที่สามผ่านภาษาที่สอง นั่นคือแทนที่จะเรียนผ่านหนังสือสอนภาษาที่แปลมาเป็นภาษาเยอรมัน เขาจะใช้หนังสือเรียนภาษาที่สาม ที่มีคำอธิบายเป็นกลุ่มภาษาที่ 2 แทน โดยกลุ่มภาษาที่ 2 ที่เขาใช้บ่อยที่สุดได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษากรีก ภาษาอิตาเลียน ภาษาตุรกี ภาษาละติน ภาษาสเปน และภาษาอาหรับ
     ภาษาที่พูดได้:
          ทุกภาษาที่ใช้ในสหภาพยุโรป ภาษาอียิปต์ ภาษาไอนุ (ภาษาพื้นเมืองของบางกลุ่มบนเกาะฮอกไกโด) ภาษาอัลแบเนีย ภาษาอาหรับ ภาษาอาร์เมเนีย ภาษาพม่า ภาษาจีน ภาษาจอร์เจีย ภาษาฮินดี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาชวา ภาษาเกาหลี ภาษาละติน ภาษาแมนจูเรีย ภาษามองโกเลีย ภาษากิลแย็ก (ใช้ในบางส่วนของรัสเซียและญี่ปุ่น) ภาษาเปอร์เซีย ภาษารัสเซีย ภาษาสันสกฤต ภาษาอราเมค ภาษาทิเบต ภาษาตุรกี และภาษาอูรดู ภาษาอัฟกานิสถาน ภาษาสิงหล ภาษาโปรตุเกส ภาษายูเครนจะเห็นได้ว่าแต่ละคนต่างก็มีเทคนิคแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่เป็นการขวนขวายหาความรู้เองโดยไม่ต้องให้ใครบอก อย่าง Timothy Doner ก็บอกว่าทุกวันนี้มีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยมากมาย น่าจะทำให้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ต้องเดินทางไปศึกษาอีกเมือง หรือหาตำรายากๆ ในภาษาอื่นมาอ่าน ซึ่งน้องๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นถึง Polyglot ที่พูดได้มากกว่า 6 ภาษาก็ได้ค่ะ ซักสองสามภาษาก็โอเคแล้ว แต่การเป็น Polyglot ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะคะ เพราะมีผู้คนอีกมากมายที่ฝึกฝนตัวเองจนเป็นได้ค่ะ


CR: PiZZaDekD

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น