บางครั้งมันก็ง่ายเหลือเกินที่จะยอมแพ้เมื่อคุณรู้สึกหมดหวัง แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีนั้น คุณจะเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ได้ คนเราแต่ละคนมีสไตล์การเรียนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ลองลงแรงค้นหาอีกสักหน่อยคุณจะพบสไตล์การเรียนที่เหมาะกับคุณ : If at first you don’t succeed, try, try again.

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Unit 8 :: Past Continuous Tense (Past Continuous Tense)

Past Continuous Tense คือ Tense ที่เราใช้พูดถึงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต คือ ขณะที่เหตุการณ์หนึ่งกำลังดำเนินอยู่ ก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดแทรกขึ้นมา
-       เหตุการณ์หนึ่งที่กำลังดำเนินอยู่ใช้ Past Continuous Tense
-       ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจะใช้ Past Simple Tense

โครงสร้างของ Past Continuous Tense

ตัวอย่างประโยค Past Continuous Tense
-       She was feeling better when the doctor arrived.
-       Mark was writing better when I saw him.

หมายเหตุ ในประโยคของ Past Continuous Tense นี้เรามักจะมี conjunction คือคำเชื่อมประโยค เช่น when, while, before

Past Continuous Tense นี้เราจะใช้กับกรณีต่อไปนี้

1.     เราจะใช้พูดถึงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยเราจะใช้ Past Continuous กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน และใช้ Past Simple Tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง
-       Meen was talking a shower at 9 o’clock last night when nick called.

2.     เมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตซึ่งผู้พูดทราบช่วงเวลาที่เหตุนั้นเกิดขึ้น ในกรณีนี้มักมีวลีที่บอกเวลา (Time expressions) อยู่ในประโยคด้วย เช่น all day, 10 o’clock เช่น
-       I was writing a report at 9 o’clock last

3.     เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันในอดีต เช่น
-       While Beckham was writing, Victoria was reading.

ในการเปลี่ยนประโยค Past Progressive Tense ให้อยู่ในรูปของประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธเราสามารถทำได้ ดังนี้
1.     ประโยคคำถาม โดยการนำ was หรือ were นำหน้าประโยค เช่น
-       Was Andrew writing a letter when I saw him?

2.     ประโยคปฏิเสธ โดยการนำ not มาตามหลัง was หรือ were เช่น
-       Andrew wasn’t writing a letter when I saw him.

ส่วนการตอบคำถามใช้ Yes และ No เช่นเดียวกับ Tense อื่น ๆ

ใน Past Continuous Tense นี้จะมี was were เป็นองค์ประกอบหนึ่งของประโยคซึ่งต่อไปนี้คือการอธิบายหลักการใช้ was, were ให้เข้ากับประธานของประโยค

Verb to be
ประเภทของประธาน
was
-    ประธานที่เป็นคำนามเอกพจน์ เช่น a man, the girl
-    ประธานที่เป็นสรรพนามเอกพจน์ เช่น he, she, it
-    ประธานที่เป็นสรรพนาม คือ I  
Were
-    ประธานที่เป็นคำนามพหูพจน์ เช่น the man, the children
-    ประธานที่เป็นสรรพนามพหูพจน์ เช่น you, we, they


Cr. หนังสือ สุดยอด Tense

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น