บางครั้งมันก็ง่ายเหลือเกินที่จะยอมแพ้เมื่อคุณรู้สึกหมดหวัง แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีนั้น คุณจะเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ได้ คนเราแต่ละคนมีสไตล์การเรียนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ลองลงแรงค้นหาอีกสักหน่อยคุณจะพบสไตล์การเรียนที่เหมาะกับคุณ : If at first you don’t succeed, try, try again.

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Unit 10 :: Past Perfect Continuous Tense (Past Perfect Progressive Tense)


Past Perfect Continuous Tense นี้เราจะใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต โดยที่เน้นให้เห็นการต่อเนื่องหรือกินระยะเวลาหนึ่งของการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต
Past Perfect Continuous Tenseนี้เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตที่คล้ายกับ Past Perfect คือ เป็นเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ต่อเนื่องกัน โดยที่เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องกับเหตุการณ์แรก
-       เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน ใช้ Past Perfect Continuous Tense
-       เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง ใช้ Past Simple Tense

โครงสร้างของ Past Perfect Continuous Tense

ตัวอย่างประโยค Past Perfect Continuous Tense
-       He had been living in Songkha before he moved to Bangkok
-       We had been waiting for two hours before he came.

ท่านผู้อ่านสามารถทำเป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธได้ดังนี้
1.    ประโยคคำถาม โดยการนำ had มาไว้หน้าประโยค เช่น
-       Had they been eating mangoes before they felt ill?
2.    ประโยคปฏิเสธ โดยการนำ not มาไว้หลัง had
-       They had not been eating mangoes before they felt ill.

หมายเหตุ สามารถใช้ never แทน not ได้
            
             ในส่วนของการตอบคำถามก็เช่นเดียวกัน คือ ราสามารถตอบ Yes หรือ No ได้ตามปกติเหมือนกับ Tense อื่น ๆผู้เขียนบล็อกหวังว่าความรู้จากบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจค่ะ

Cr. หนังสือ สุดยอด Tenses

http://englishindiary2013.blogspot.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น