บางครั้งมันก็ง่ายเหลือเกินที่จะยอมแพ้เมื่อคุณรู้สึกหมดหวัง แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีนั้น คุณจะเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ได้ คนเราแต่ละคนมีสไตล์การเรียนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ลองลงแรงค้นหาอีกสักหน่อยคุณจะพบสไตล์การเรียนที่เหมาะกับคุณ : If at first you don’t succeed, try, try again.

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

นานาสาระน่ารู้เรื่องภาษาอังกฤษ (Miscellaneous)

ภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ (Formal English) และไม่เป็นทางการ (Informal English)

         ภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ (Formal English) เป็นภาษาสุภาพใช้ถ้อยคำสละสลวยขณะเดียวกันก็สือความหมายชัดเจน ไม่ใช้คำแสลง หรือคำที่มีความหมายหลายนัย ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ไม่รู้จักกัน ไม่สนิทสนมกัน หรืออยู่ในชนชั้นทางสังคมที่แตกต่างกัน เราจะพบภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการได้ในประกาศจากทางราชการ ตำราวิชาการ หนังสือพิมพ์ บทความ เป็นต้น
         นอกจากนี้สถานการณ์ที่เราต้องใช้ภาษา ทางการ เช่น การนำเสนองานต่อที่ประชุม การสนทนากับผู้บัญชาการ เป็นต้น

         ภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการ (Informal English) ก็จะมีลักษณะตรงข้ามกับภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการคือ อาจมีการใช้แสลงที่รู้จักกันทั่วไปหรือรู้จักกันเฉพาะกลุ่ม เช่น วัยรุ่น นักศึกษา พนักงานบริษัท กรรมกร เป็นต้น และใช้ในสถานการณ์ที่เป็นกันเองระหว่างเพื่อน หรือคนในครอบครัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น