บางครั้งมันก็ง่ายเหลือเกินที่จะยอมแพ้เมื่อคุณรู้สึกหมดหวัง แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีนั้น คุณจะเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ได้ คนเราแต่ละคนมีสไตล์การเรียนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ลองลงแรงค้นหาอีกสักหน่อยคุณจะพบสไตล์การเรียนที่เหมาะกับคุณ : If at first you don’t succeed, try, try again.

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บทสนทนาภาษาอังกฤษ :: ไม่สามารถ (Cannot)รูปประโยคที่ใช้บอกสิ่งที่ไม่สามารถทำได้มีดังนี้

A : Can you cook?
แคน ยู คุค?
คุณทำอาหารเป็นไหมครับ

B : No, I can't.
โน, ไอ แคนท์.
ทำไม่เป็นครับ

---------------------------

I can't speak Japanese.
ไอ แคนด์ สปีค เจแพนนีส

---------------------------

I am not good at mathematics.
ไอ แอม นอท กูด แอท แมทเธอะเมทิคซ์.
ผมไม่เก่งคณิตศาสตร์ครับ

-----------------------------

I was unable to work with Jim. He is too stubborn.
ไอ วอซ อันเอเบิล ทู เวิร์ค วิธ จิม. ฮี อิซ ทู สตับบอร์น.
ผมไม่สามารถทำงานกับจิมได้ เขาหัวดื้อเกินไป

---------------------------

He was not able to give a speech in public. He is too nervous.
ฮี วอซ นอท เอเบิล ทู กิฟว อะ สปีช อิน พับบลิค. ฮี อิซ ทู เนอร์เวิส.
เขาไม่สามารถกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าสาธารณชนได้ครับ เขาประหม่าเกินไป

---------------------------

He is disappointed because of his inability to deal with customers.
ฮี อิซ ดิสสะพอยทิด บิคอซ ออฟว ฮิส อินอะบิลิที ทู ดีล วิธ คัสโทเมอะซ์.
เขารู้สึกผิดหวังเนื่องจากไม่สามารถรับมือลูกค้าได้

-------------------------

It is impossible to know their thoughts.
อิท อิซ อิมพอสสิเบิล ทู โนว์ แดร์ ธอทซ์.
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ความคิดของพวกเขาครับ

-------------------------

It is not possible for people to live without money.
อิท อิซ นอท พอสสิเบิล ฟอร์ พีเพิล ทู ลีฟว วิธเอาท์ มันนี่.
มันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากเงินครับ

------------------------

I'm afraid I'm not in a position to answer your questions.
ไอม์ อะเฟรด ไอม์ นอท อิน อะ โพสสิเชิน ทู อานเสอะ ยัวร์ เควสเชินซ์.
ผมเกรงว่าผมไม่มีความสามารถที่จะตอบคำถามของคุณได้ครับ

-------------------------

I don't know how to drive a car.
ไอ โดนท์ โนว์ ฮาว ทู ไดรฟว์ อะ คาร์.
ผมไม่รู้วิธีขับรถ / ผมขับรถไม่เป็น


Cr.talking-eng


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น