บางครั้งมันก็ง่ายเหลือเกินที่จะยอมแพ้เมื่อคุณรู้สึกหมดหวัง แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีนั้น คุณจะเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ได้ คนเราแต่ละคนมีสไตล์การเรียนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ลองลงแรงค้นหาอีกสักหน่อยคุณจะพบสไตล์การเรียนที่เหมาะกับคุณ : If at first you don’t succeed, try, try again.

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Unit 13 :: Future Perfect Tense

Future Perfect Tense
            Future Perfect เราจะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่คาดว่าจะสิ้นสุดลง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต 

โครงสร้างของ Future Perfect TenseTense นี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่จะสิ้นสุดในเวลาที่บอกไว้ในอนาคต โดยมี by, at, หรือ before และตามด้วยเวลาในอนาคตที่กำหนดไว้ เช่น
-       We shall have finished this reading by 6 o’clock.
-       They will have reached their goals by the end of this semester.
-        Nid has a lot of homework today. It’s 8 p.m. if she starts now 
       she will finished all of it by midnight.       

Cr. หนังสือ สุดยอด Tense

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น