บางครั้งมันก็ง่ายเหลือเกินที่จะยอมแพ้เมื่อคุณรู้สึกหมดหวัง แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีนั้น คุณจะเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ได้ คนเราแต่ละคนมีสไตล์การเรียนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ลองลงแรงค้นหาอีกสักหน่อยคุณจะพบสไตล์การเรียนที่เหมาะกับคุณ : If at first you don’t succeed, try, try again.

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (IMPORT) และการส่งออก (EXPORT) [Part 1]
คำศัพท์ประเภทสินค้า
 • Live Animals-ANI สัตว์มีชีวิต
 • Perishables-PER ของเน่าเปื่อยได้
 • Valuable Cargo-VAL ของมีค่า
 • Human Remains-HUM ศพมนุษย์
 • Dangerous Goods สินค้าอันตราย


คำศัพท์ที่ระบุในเอกสาร
 • BAF (Bunker Adjuster Factor) ตัวปรับค่าน้ำมัน
 • B/L (Bill of lading) ใบตราส่งสินค้าทางเรือ
 • Surender B/L ใบตราส่งสินค้าที่ผู้รับใบตราส่ง สามารถรับใบสั่งปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ
 • Shipped on Board เป็นคำที่ระบุใน B/Lมีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือเป็นที่เรียบร้อย
 • AWB(Air Waybill) ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
 • HAWB(House Air Waybill) ใบตราขนส่งทางอากาศที่ออกโดย Freight Forwarder
 • CAF (Currency Adjustment Factor) ตัวปรับเงินสกุลค่าระวางเรือ
 • CFS (Container Freight Station) สถานีตู้สินค้า
 • CY (Container Yard) ลานตู้สินค้า
 • FCL (Full Container Load) สินค้าเต็มตู้
 • LCL (Less Than Container Load) สินค้าไม่เต็มตู้
 • Consolidation การรวบรวมสินค้า หรือ การรวมสินค้า โดยปกติจะกระทำโดยตัวแทนของผู้ซื้อสินค้า
 • TEU(Twenty-Foot Equivalent Unit ) ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต
 • FEU (Forty-Foot Equivalent Unit)
 • ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต
 • THC (Terminal Handing Charge) ค่าใช้จ่ายที่ท่าในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า
 • Freight Collect ค่าระวางจ่ายที่เมืองปลายทาง
 • Freight Prepaid ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง
 • Detention ค่าคืนตู้สินค้าที่ช้าเกินกว่าที่กำหนด
 • E.T.A (Estimate time of Arrival) วันที่ที่เรืองจะเข้าถึงท่าปลายทาง
 • E.T.D (Estimate time of Departure) วันที่ที่เรือจะออกจากท่าต้นทาง


**ผู้เขียนบล็อกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้จากบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจค่ะ

ที่มา  :  http://www.shipping2000.com/

3 ความคิดเห็น:

 1. ผมอยากทราบเกี่ยวกับความหมายของ Layday,Laycan,Laytime หน่อยครับ ขอบคุณครับ^^

  ตอบลบ