บางครั้งมันก็ง่ายเหลือเกินที่จะยอมแพ้เมื่อคุณรู้สึกหมดหวัง แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีนั้น คุณจะเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ได้ คนเราแต่ละคนมีสไตล์การเรียนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ลองลงแรงค้นหาอีกสักหน่อยคุณจะพบสไตล์การเรียนที่เหมาะกับคุณ : If at first you don’t succeed, try, try again.

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Unit 12 :: Future Continuous Tense (Future Progressive Tense)

            Future Continuous Tense นี้เราจะใช้กับการกระทำชั่วคราวที่เกิดขึ้นในอนาคตในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ Tense นี้เรามักจะไม่ใช้พร่ำเพรื่อ

โครงสร้างของ Future Continuous Tenseตัวอย่างประโยคของประโยค Future Continuous Tense

-       I shall probably be eating dinner at 7 o’clock.
-       At 9 o’clock tomorrow morning, Mrs. Phillip we be teaching our class English.
หรือ

Now we are sitting in the office.  We are working. This time tomorrow we will be sitting in the restaurant. We will be having lunch. On Sunday we do not working. So on Sunday we 

ต่อไปนี้คือหลังการเปลี่ยนประโยค Future Continuous Tense เป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ
1.     ประโยคคำถาม โดยการนำ will มานำประโยค เช่น
Will he be studying for this exams next Monday?

2.     ประโยคปฏิเสธ โดยการนำ not มาไว้หลัง will หรือ shall
I shall not probably be eating dinner at 6 o’clock.Cr. หนังสือ สุดยอด Tense

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น